Advies en begeleiding IT projecten

Wanneer er binnen uw organisatie onvoldoende kennis of capaciteit is om een (online) IT project tot uitvoering te brengen, kan ik bij u aan tafel schuiven om uw organisatie hierin aan te vullen. Hieronder enkele cases waar Florido bij betrokken was.

Fusie, samenvoegen twee websites

Door een fusie zijn twee organisaties samen gegaan. Ze hadden al een nauwe samenwerking en betrokken allebei een website bij dezelfde leverancier. Ook was er een centrale redactie en ICT afdeling. Na de fusie moesten de twee websites worden samengevoegd.

Binnen de organisatie was onvoldoende kennis om tot een plan van aanpak voor de website-fusie te komen. Samen met de klant en de betrokken afdelingen hebben we om tafel gezeten en een inventarisatie gemaakt. Daarna hebben we een concreet plan van aanpak geleverd, met daarin de te nemen stappen zorgvuldig beschreven. Hiermee kon iedereen uit de voeten en was voor iedereen duidelijk welke taken er door wie uitgevoerd moesten worden.

Neem contact op

Ontwikkeling nieuwe website, selectie leverancier

Een middelgrote dienstverlenende organisatie in de publieke sector had behoefte aan een nieuwe website. De huidige website voldeed op een groot aantal punten niet meer; technisch verouderd, beheersmatig te complex en ook onvriendelijk in gebruik. Het was de organisatie duidelijk dat een nieuwe website complex zou zijn; dienstverlening automatiseren en online brengen grijpt immers ook in op de interne IT infrastructuur.

Als lid van coöperatie Coopkracht werd Florido betrokken bij dit project. Aan ons de taak om de vragen van de klant te beantwoorden en een gedegen briefing op te stellen om uiteindelijk een leverancier voor de nieuwe website te selecteren.

Op basis van de beschikbare statistieken en onderzoeken hebben we een lijst van toptaken samengesteld. Vervolgens hebben we persona’s en user stories gecreëerd; fictieve personen die de doelgroep vertegenwoordigen en gebruiksscenario’s van die personen. Daarmee worden gebruikers concreet en hun handelingen en wijze van gebruik helder en inzichtelijk. Dat is verwerkt in een uitgebreide briefing waarmee een aantal leveranciers zijn uitgenodigd hun oplossingsvoorstel te pitchen. In het vervolgtraject begeleidt Coopkracht de ontwikkeling van de nieuwe website in nauwe samenwerking met de geselecteerde leverancier.