Online strategie

Om succesvol aanwezig te zijn op Internet is het een voorwaarde dat uw online strategie helder is. Wie is uw doelgroep? Via welke kanalen communiceren zij? Wat zijn de taken die zij op uw website uitvoeren? Welke bedrijfsactiviteiten wilt u automatiseren?

Florido ondersteunt organisaties bij het bepalen van hun online strategie. Samen met u onderzoek ik bovenstaande (en meer) vragen. We stellen samen uw doelen en strategie vast en geven daarmee richting aan uw online activiteiten. In een praktisch plan staan concrete acties om uw online strategie te realiseren. Daarmee kunt u met uw bestaande IT leverancier aan de slag of kunnen wij de werkzaamheden uitvoeren.

Het uitvoeren van een online strategie is geen eenmalige actie. Het is een proces. Daarbij is het belangrijk om constant te meten wat er gebeurt. Door de meetresultaten te evalueren kunnen de online activiteiten geoptimaliseerd worden.

Ik wil meer informatie