Prototyping van bedrijfssoftware

IT systemen in gebruik bij grote organisaties zijn veelal afkomstig uit de ERP hoek. Het zijn complexe, veelomvattende systemen die bedrijfsprocessen van de gehele organisatie ondersteunen. Een dergelijk systeem is nauwkeurig afgestemd op de organisatie en is een kostbare zaak.

Het ICT-gat

Organisaties zijn constant in beweging. Het kan daarom voorkomen dat bedrijfsprocessen veranderen. Het blijkt dan dat er onvoldoende ondersteuning is voor een bepaald (deel-)proces of dat er functionaliteit ontbreekt. In de praktijk blijkt dat het bestaande IT systeem niet eenvoudig aangepast kan worden of dat die aanpassingen gepaard gaan met torenhoge kosten. Vaak blijft het daar dan bij en berust de organisatie (soms morrend) in die inefficiëntie situatie.

Systeem als prototype, snel en flexibel

Florido kan voor u in dat ICT gat springen en het dichten. Dat doe ik door een analyse te maken van het probleem, de bestaande IT infrastructuur te analyseren en een pasklare oplossing te presenteren. Vaak is die oplossing gebaseerd op Internettechnieken als HTML5, CSS3 en Javascript. De nieuwe applicatie draait dan op een webserver in de ‘cloud’ of intern.

Ik ontwikkel een applicatie die laagdrempelig is, flexibel in configuratie en onderhoud en schaalbaar. Middels API’s kan de applicatie aan bestaande IT systemen gekoppeld worden om gegevens uit te wisselen en aan te sluiten bij de bestaande architectuur. Een licht systeem is uitermate geschikt om snel in een bepaalde behoefte te voorzien. Er kan worden geëxperimenteerd met functionaliteit en de user interface. Wanneer de oplossing zijn bestaansrecht binnen de organisatie heeft bewezen kan alsnog worden besloten om de functionaliteit in het bestaande IT systeem te laten ontwikkelen. Op die manier worden webtechnieken ingezet voor prototype bedrijfsapplicaties.

Ik wil meer informatie